We're Hiring!

Site Development Leader (Hanoi Branch)

Bộ Phận Phát Triển Kinh Doanh Toàn thời gian

Lương: Thỏa Thuận

Địa điểm: ; GS25 Head Office - 24C Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng ban: Bộ Phận Phát Triển Kinh Doanh

Hạn nộp hồ sơ: 09/09 — 09/10/2020

MTCV

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Expected Salary  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển