We're Hiring!

GS25 VN - “Sống ...” Team Building 2022 - Khối Văn Phòng Recap

Ngày đăng: 08/07/2022 14:07

GS25 - Team Building 2022 - Khối Văn Phòng tại Đà Lạt 06/2022

Chương trình chính là nơi tất cả chúng ta có thể gắn kết với nhau sau khoảng thời gian nỗ lực hết mình với công việc. Qua đó, phần nào giúp cả nhà thư giãn, tái tạo năng lượng và sẵn sàng cho hành trình đồng hành lâu dài cùng nhau và cùng ngôi nhà GS25. Hơn vậy, với chủ đề “Sống”, chương trình Company Trip 2022 sẽ là cơ hội để các thành viên của GS25 khẳng định phong cách sống, tự do thể hiện những phiên bản tuyệt vời của bản thân và lan tỏa năng lượng sống tích cực của nhà GS25.

 

#Tuyển dụng GS25, #GS25, #Tuyển dụng Nhân viên Bán Hàng, #Tuyển dụng Quản Lý