We're Hiring!

GS25 VN - GET TOGETHER THÁNG 7

18/07/2022 14:07

Vào ngày thứ 6 đặc biệt vừa qua chương trình Get Together đã diễn ra. Toàn bộ các nhân viên Khối Văn Phòng đã kết thúc c&oci...

GS25 VN - SINH NHẬT THÁNG 6

08/07/2022 18:07

Tháng 6 của nhà GS25 đã khép lại như vầy nè: Trong một buổi chiều đẹp trời, GS25 đã tổ chức sinh nhật cho các thành viên của Khối Văn P...

GS25 VN - CÙNG NHÌN NGẮM NHỮNG KHOẢNH KHẮC “SỐNG” TẠI ĐÀ LẠT

08/07/2022 17:07

Hành trình của “Sống…” dành cho nhân viên khối Văn Phòng diễn ra tại Đà Lạt vừa khép lại nhưng dư âm của thanh xuân...

GS25 VN - CÙNG NHÌN NGẮM NHỮNG KHOẢNH KHẮC “SỐNG” TẠI HỒ TRỊ AN

08/07/2022 17:07

Hành trình “Sống…” cùng các thành viên GS25 khối Cửa hàng tại Hồ Trị An đã khép lại chuỗi hành trình Comp...

GS25 VN - “Sống ...” Team Building 2022 - Khối Cửa Hàng Recap

08/07/2022 14:07

GS25 - Team Building 2022 - Khối Cửa Hàng tại Hồ Trị An 06/2022 Chương trình chính là nơi tất cả chúng ta có thể gắn kết với nhau sau khoảng thời gian nỗ lự...

GS25 VN - “Sống ...” Team Building 2022 - Khối Văn Phòng Recap

08/07/2022 14:07

GS25 - Team Building 2022 - Khối Văn Phòng tại Đà Lạt 06/2022 Chương trình chính là nơi tất cả chúng ta có thể gắn kết với nhau sau khoảng thời gian ...